Algemene Voorwaarden van Inverness Transport

1. Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Inverness Transport. Door onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Dienstverlening
Inverness Transport biedt transport- en logistieke diensten aan.
Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren indien deze niet uitvoerbaar of onwettig zijn.

3. Tarieven en Betaling
Prijzen voor onze diensten worden vooraf gecommuniceerd en zijn exclusief eventuele bijkomende kosten en belastingen.
Betalingen dienen volgens de overeengekomen voorwaarden te worden voldaan.

4. Verantwoordelijkheden van de Klant
Klanten dienen accurate en volledige informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten.
Eventuele schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

5. Aansprakelijkheid
Inverness Transport is niet aansprakelijk voor vertragingen of schade veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle.
Onze aansprakelijkheid bij verlies of schade aan goederen is beperkt tot de voorwaarden zoals overeengekomen in de dienstovereenkomst.

6. Annulering en Wijziging
Annulering of wijziging van diensten kan leiden tot extra kosten, afhankelijk van de timing en de aard van de wijziging.

7. Intellectueel Eigendom
Alle inhoud en materialen verstrekt door Inverness Transport zijn eigendom van het bedrijf en mogen niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

8. Geschillen
Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten dienen eerst onderling te worden opgelost. Indien dit niet lukt, wordt het geschil voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.

9. Wijzigingen in de Voorwaarden
Inverness Transport behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

10. Contact
Voor vragen of klachten over onze diensten, neem contact met ons op.